Disclaimer - Industrialwheels.com - Nätet B2B länkhjulet webshop

Tillbaka

Disclaimer

ALLMÄN

Följande villkor reglerar din användning av www.Industrialwheels.com webbplatsen. När du använder denna webbplats, bekräftar och godkänner du villkoren som anges nedan. Ta dig tid att läsa all information nedan. Om du inte håller med eller inte godtar något av dessa villkor ska du inte använda denna webbplats.

Ändringar kan göras för att dessa villkor när som helst utan förvarning och sådana ändringar träder i kraft då de publiceras på webbplatsen. Du samtycker till att granska under villkoren regelbundet. Fortsatt tillgång till och användning av denna webbplats är en bekräftelse och acceptans av eventuella ändringar.


NO RÅD
Informationen i denna hemsida är endast i informationssyfte och är inte avsett som någon form av råd för din specifika applikation. Därför kan den inte åberopas som sådant. Om du behöver sådana råd, kontakta oss på [email protected] Den information som ges här tillhandahålls på en "befintligt skick" utan några garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda och din användning av denna webbplats är helt och hållet på egen risk.

Under inga omständigheter kommer www.Industrialwheels.com hållas ansvarig för några indirekta, särskilda, tillfälliga eller följdskador till följd av användningen av informationen på vår hemsida eller publicering.


JURISDIKTION
De produkter och tjänster som beskrivs på denna webbplats är bara erbjuds till försäljning där de kan vara juridiskt erbjudas till försäljning. Inget erbjudande eller uppmaning är gjord av webbplatsen: (i) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller uppmaning inte lagligen kan göras, eller (ii) att alla personer till vilka ett sådant erbjudande eller uppmaning inte lagligen kan göras.

Genom att besöka denna webbplats godkänner du att lagarna i Nederländerna gällande däri skall reglera din användning av denna webbplats. Du accepterar också att underkasta sig den exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Amsterdam med avseende på alla tvister som kommande från användandet av denna webbplats. Du är själv ansvarig för ditt överensstämmelse med lokala lagar och www.Industrialwheels.com speciellt frånsäger sig allt ansvar i förhållande till denna och gör inga utfästelser eller garantier beträffande lagligheten av webbplatsens innehåll.

ELECTRONIC Order Entry Riskinformation OCH ANSVARSFRISKRIVNING
www.Industrialwheels.com frånsäger sig uttryckligen allt ansvar eller ansvar för beställningar via www.Industrialwheels.com webshop, för eventuella förluster eller direkta, indirekta, följdskador eller indirekta skador, som du kan realisera eller åsamkas till följd av användningen av av www.Industrialwheels.com onlinebeställning system för inresa. Dessutom friskriver www.Industrialwheels.com speciellt något ansvar för avbrott, annullering eller annan uppsägning av www.Industrialwheels.com online-beställning system.


ANSVARSBEGRÄNSNING
www.Industrialwheels.com ansvarar inte för några som helst skador och oavsett orsak. Alla beställningar via ordersystem tas på efter bästa förmåga. www.Industrialwheels.com ansvarar inte för fel, vårdslöshet eller oförmåga att utföra order. Inte heller www.Industrialwheels.com skall ansvara för eventuella förseningar i överföringen, leverans eller utförande av kundens order på grund av fel eller fel i överföring eller kommunikation anläggningar eller till någon annan orsak eller orsaker utanför www.Industrialwheels.com 's rimliga kontroll eller förväntan .


MÖJLIGT SYSTEMFEL
Orderläggning system har utformats för att ge en effektiv och pålitlig metod för att komma in beställningar. Kommersiell Internet-leverantörer är inte 100% tillförlitligt och ett misslyckande av en eller flera av dessa leverantörer kan påverka Internetbaserad beställning. Kunden bekräftar att beställningen posten är ett mekaniskt system och som sådan kan bli föremål för brott över kontrollen av www.Industrialwheels.com.


Inget samband
Den enda relationen mellan www.Industrialwheels.com och du är en köpare och säljare. Ingen annan relation, inklusive utan begränsning, agent-huvudman förhållande, någon anställd arbetsgivare förhållande, något franchisetagare-franchisegivare förhållande, någon joint venture förhållande eller någon partnerskap, mellan www.Industrialwheels.com och du existerar.


SEKRETESS OCH SÄKERHET
www.Industrialwheels.com respekterar din integritet. Men oskyddade kommunikation över Internet, t.ex. via e-post eller mobiltelefoner, är inte konfidentiella eller säkra, kan avlyssnas, förlorade eller ändras. www.Industrialwheels.com frånsäger sig uttryckligen allt ansvar med anledning av några e-meddelanden eller textmeddelanden eller annan liknande meddelanden, oavsett om initieras av dig eller www.Industrialwheels.com. www.Industrialwheels.com kommer inte att vara skyldiga eller ansvariga för eventuella skador i samband med sådana typer av kommunikation.


UPPHOVSRÄTT
Den här webbplatsen skyddas av upphovsrätten. Det är strängt förbjudet att kopiera, reproducera, publicera, lagra, återutsända, ändra, modifiera, distribuera, göra offentligt bruk av dessa, skapa härledda verk från, dekonstruera, disassemblera eller försöka hitta källkoden av innehållet i denna webbplats och alla mjukvara eller applikationer som används av www.Industrialwheels.com i samband med denna webbplats, förutom vad som uttryckligen inte annat godkänts av www.Industrialwheels.com. All användning av varumärken och logotyper är strängt förbjudet utan ägarens skriftliga tillstånd.

Jämför produkter Delete all products

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
×

Ladda upp (OE) teknisk ritning

* Obligatoriska fält

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användandet av cookies för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Dölj det här meddelandet Mer om cookies »