Vad som är den kemiska resistansen och hjul - Industrialwheels.com - Nätet B2B länkhjulet webshop

Tillbaka

Vad som är den kemiska resistansen och hjul

Legend
++ resistent
+ Måttligt resistent
= Inte resistent
Uppgifterna i tabellen nedan övervakas noggrant och valideras av Konijnenburg BV, men all information på denna webbplats kan inte juridiskt bindande.

 

  Koncentration Gummi   Nylon polyuretan polypropen Rostfri
Vulkollan
Koda     TPE PA6 PU PP stål AISI304 Bayer
petroleum   = = ++ ++   ++  
acetaldehyd 40% + + + = + + =
Aceton   ++ ++ ++ = + ++ =
Acetylen   ++ ++ ++ ++     ++
Akrylsyror> 30 ° C       = =     =
avlopp       ++ +     +
alkylalkohol   ++ ++ + =   ++ =
Alkylbeen     = ++     ++  
aluminiumacetat   ++ ++       ++  
Amin, alifatiska     + ++     ++  
Aminosyror blandningar       ++       =
ammoniakvätska 20% ++ ++ ++ = ++ ++ =
ammonium       ++     ++  
ammoniumkarbonat   ++ ++   =   ++ =
Ammoniumhydroxyd     ++   =   ++ ++
ammoniumnitrat   + ++   ++ ++ ++ ++
ammonium rhodanide     ++ ++     ++  
ammoniumsulfat   + ++   ++ ++ ++ ++
ammoniumsalter       ++ = ++    
amylacetat   ++ ++ ++ = ++ ++ =
amylalkohol   ++ + ++ + ++ ++ +
Anilin   = + + = ++ ++ =
Antrakinon, 85% C       ++        
äppelsyra     ++ ++ + ++ 2) ++ +
Ättiksyra 30% =   ++ = ++ ++  
barium Salt   ++ ++ + ++ ++ + ++
Alkalier, 80 ° C   ++ = ++        
  Koncentration Gummi   Polyamid polyuretan polypropen Rostfritt stål Vulkollan
Koda     TPE PA6 PU PP AISI 304 Bayer
Bensin, petroleumeter   = = ++ ++ = ++ ++
Öl   ++ ++ ++ ++   ++ ++
Glaubersalt         =      
bitumen   = + ++ ++   ++ ++
Borsyra, vattenhaltig 10% ++ ++ + ++ + ++ ++
Borax   ++ ++   ++   ++ ++
Smör   = ++ ++ ++   ++ ++
brom   = + = = = = =
Butan   = = ++ ++   ++ ++
kalciumsalt         + ++   +
karbolineum   =   ++ =      
kasein       ++        
Klor, blekmedel   = + = = = = =
Kromsyra, vattenhaltig 10% = + + + = ++ +
Citronsyra, vattenhaltig 10% ++ ++ ++     ++ +
citrusolja       ++        
cyklohexanol   + + ++ +   ++ +
Pine Needle Oil   =     ++      
diklorbensen   = = ++ = = ++ =
Dichlorbutyleen   = +   =     =
dietylenglykol   ++ ++ ++ ++   ++ =
dimetylanilin     +   =   ++ =
dimetyleter   + + ++ ++ ++ ++ ++
dimetylformamid   + ++ ++ = ++ 1) ++ =
  Koncentration Gummi   Polyamid polyuretan polypropen Rostfritt stål Vulkollan
Koda     TPE PA6 PU PP AISI 304 Bayer
ädelgas     ++ ++     ++  
etanolamin     ++   =      
Eter     ++ ++ ++   ++ ++
EthyIalcohol   ++ + + ++ ++ ++  
Etylacetat   + + ++ =   ++  
eten     =   ++   ++  
Fenylbenzol   =     =      
Fenylethylether   =     ++      
Järnklorid, syra 10% +   = + ++ 1)   +
fluor   = = = = = = =
Formaldehyd 30% ++ ++ ++ + ++ ++ =
Formamid, ren   ++ + ++ +   ++ +
Fosforsyra, vattenhaltig 10% + ++ =   ++ ++ ++
furfural     = ++ =   ++ =
gelatin     ++   ++   ++ ++
Glukos   ++ ++   ++   ++ ++
glycerin   ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Glyvol   ++ ++ + + ++ ++ +
hexan   = + ++ ++   ++ ++
Isättika   +     = ++    
copperas     ++   ++   ++ ++
Bläck, tusch   ++ ++ ++ ++   ++ =
isopropyl   ++ +   ++   ++ ++
Jod Tink Tuur   ++ ++ = = ++ ++ =
  Koncentration Gummi   Polyamid polyuretan polypropen Rostfritt stål Vulkollan
Koda     TPE PA6 PU PP AISI 304 Bayer
Kaustikt kali     ++   =   ++ +
kalium 10% +   ++ ++ ++ 1) ++ +
CYANKALIUM kALIUM~~POS=HEADCOMP         +     +
kaliumhydroxid     ++ ++ = ++ ++ +
kaliumsulfat   ++ ++   ++ ++ ++ ++
bomullsfröolja     =   ++   ++ ++
Koboltsalt, vattenhaltig 20%     +        
kokosolja   = + ++ ++   ++ ++
kungs   = = = = = =  
Kolmonoxid kallas     ++ ++ =   ++ ++
kolsyra     ++   ++   ++  
kuproklorid   ++ ++   ++   ++ ++
kopparsulfat   + ++ + ++ ++ ++  
Kopparsalter, vattenhaltig 10%   ++ = ++     ++
kresoler       = ++     ++
kvicksilverklorid     ++ = ++ ++ + ++
lim     ++   ++   ++ ++
Blyacetat, vattenhaltig 10% + ++ ++ ++ = ++ ++
blynitrat   ++ ++   ++   ++ ++
lsopropylchloride   = +   =     =
Magnesiumsalt, vattenhaltig 10%   ++ ++ ++ ++ ++ ++
mangansalt 10%   ++ +     ++  
Mjölk   ++ ++ ++ ++   ++ ++
Mjölksyra   = ++ = = ++ + ++
Myrsyra 10% +   = = ++ 2)   =
metylalkohol   + ++ + ++ ++ ++ =
metylenklorid   = = = =   ++ =
Metyletylketon   = + ++ = ++ ++ =
metylpyrrolidon     ++   =     =
mineralolja   = = ++ ++   ++ ++
Monobroombenzol   = =   =   ++ =
Murbruk, cement, kalk   ++ ++ ++     ++  
senap         ++   ++ ++
  Koncentration Gummi   Polyamid polyuretan polypropen Rostfritt stål Vulkollan
Koda     TPE PA6 PU PP AISI 304 Bayer
naftalen   = + ++ = ++ 3) ++ +
Vattenhaltig natriumkarbonat 10%   ++ ++ = ++ ++ =
Natriumklorid, vattenhaltig 10% + ++ = ++ ++ 1) ++ ++
Natriumcyanid, vattenbaserade 10%     ++ =     =
Natriumfosfat, vattenhaltigt 10% ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Natriumhydroxid, vattenhaltig     ++   = ++ ++ ++
Natriumnitrat vatten 10% ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Natriumsilikat, vattenhaltig 10% ++ ++ ++ +   ++ +
Natriumsulfat, vattenhaltig 10% ++ ++ ++ ++   ++ ++
Natriumsulfida vattenhaltig 10% + ++ ++ +   ++ +
natriumtiosulfat 10% ++ ++ ++ +   ++ +
kaustiksoda 50% ++ ++ + = ++ ++ =
Nickelklorid, vattenhaltig 10% ++ ++ + ++   ++ ++
Nickelsulfat, vattenhaltig 10% + ++ + ++   ++ ++
Nickelsalt, vattenhaltig 10%   ++ + ++   ++ ++
olein   = + ++ ++   ++  
Quitasarro, vattenhaltig 10%   ++ ++     ++  
Oxalsyra, vattenhaltig 10%   ++ +   ++ +  
Ozon   = + + ++     ++
Palmitinsäure   = + ++ =   ++ =
Paraffin   = + ++ =   ++ ++
Vegetabilisk olja   = = ++ ++   ++ ++
propån   = + ++ ++   ++ ++
propyl     +   +   ++ =
ricinolja     ++   ++   ++ ++
rökkanal         =   ++ =
  Koncentration Gummi   Polyamid polyuretan polypropen Rostfritt stål Vulkollan
Koda     TPE PA6 PU PP AISI 304 Bayer
Sodalösning, vattenhaltig 10% ++   ++     ++ +
stearinsyra   = ++ ++ =   ++ =
systemkrav Oljor   = = ++ =   ++ +
garvsyra 10% ++ ++       ++ ++
terpentin Olja   = = ++ + = ++ +
Tetrachlorkoolstof   = = ++ =   ++ +
toluen   = = ++ = = ++ =
trikloretylen   = = + = = ++ =
Uraanfluoride       =     ++  
Urin   ++ ++ ++     ++  
Urinsyra, vattenhaltig 10% ++ ++ ++     ++  
vaselin     + ++ = ++ 2) ++  
fettsyror     + ++ ++   ++ ++
Vinylklorid, 80 ° C       ++        
Vax, 80 ° C       ++     ++  
Vatten (havsvatten)   ++ ++ ++ +   ++  
Vatten, kall   ++ ++ ++ ++   ++ ++
Vatten, till 80 ° C   + ++ ++ =   ++ =
Vägsalt (lösningar)     ++ ++     ++ =
Vin sur vatten 10% ++ ++ ++ +   ++ +
xylen   = = ++ = = ++ =
silvernitrat   + ++   ++ ++ ++ ++
Zinkklorid vatten 10% ++ ++ + = ++ = =
Zinkrhodanide 30%   ++ =        
Saltsyra, vattenlösning av 30% + ++ = = ++ = =
svavel-   + ++ + = ++ ++ ++
  Koncentration Gummi   Polyamid polyuretan polypropen Rostfritt stål Vulkollan
Koda     TPE PA6 PU PP AISI 304 Bayer
Jämför produkter Delete all products

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
×

Ladda upp (OE) teknisk ritning

* Obligatoriska fält

Genom att använda vår webbplats samtycker du till användandet av cookies för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Dölj det här meddelandet Mer om cookies »